Stichting Klachtenregeling.nl

Stichting Klachtenregeling.nl behandelt zowel klachten als geschillen die gericht zijn tegen zorgaanbieders die bij haar zijn aangesloten. Op deze website vindt u informatie over onze werkwijze en over hoe u een klacht/geschil kunt melden. Een belangrijke voorwaarde voor het indienen van een klacht/geschil is dat uw zorgaanbieder bij ons is aangesloten.

Bij Stichting Klachtenregeling.nl zijn circa 22.000 in de zorg werkzame zzp’ers aangesloten (via SoloPartners). Daarnaast zijn er tientallen kleinschalige zorgaanbieders geregistreerd. Voor de rol van klachtenfunctionaris en het ambtelijk secretariaat van de geschilleninstantie werkt de Stichting Klachtenregeling.nl samen met het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem. Vanuit het cliëntenperspectief hebben o.a. ouderbelangenvereniging Sien te Houten en de Patiëntenfederatie Nederland te Utrecht zich verbonden aan ons initiatief. SoloPartners te Oss vertegenwoordigt het perspectief van de zorgaanbieders.