In gesprek met uw zorgverlener

Wanneer gaat u in gesprek met uw zorgverlener? Dat doet u zodra u een klacht heeft over de gang van zaken.

Wat is een klacht?

Een klacht ontstaat als er over de verleende zorg of ondersteuning onvrede bestaat die niet naar tevredenheid van beiden partijen opgelost is.

Voorbeeld

U heeft aan uw zorgverlener kenbaar gemaakt dat u niet tevreden bent met de manier waarop u zorg of hulp krijgt. Of hoe deze is georganiseerd.

Maar het kan ook zijn dat u heeft aangegeven dat de omgang of bejegening naar uw familie of uzelf toe niet correct is geweest.

Of dat u om informatie of voorlichting heeft gevraagd en u die niet heeft gekregen.

Verder kan het gevoel dat u niet serieus genomen wordt doordat de zorgverlener niet, of onvoldoende op uw vragen en klachten reageert, ook een reden zijn voor een klacht.

In gesprek met uw zorgverlener

In dat geval gaat u eerst in gesprek met uw zorgverlener. Het kan namelijk zijn dat er een misverstand is en uw zorgaanbieder kan u daarover meer uitleg geven. Maar ook als er iets mis is gegaan stellen veel zorgverleners het op prijs als u uw bedenkingen uit. Zij leren er van en kunnen daarmee in de toekomst hun zorg verbeteren. Doe dit echter op tijd voordat de emoties te hoog zijn opgelopen.

Werkwijze gesprek met de zorgverlener

Neem iemand mee

Het kan handig zijn om iemand mee te nemen als u uw gesprek met uw zorgaanbieder aangaat. Zij kunnen u aanvullen, of het gesprek namens u voeren. Zodat het gesprek minder geëmotioneerd verloopt en alles op tafel gelegd kan worden.

Maak een aparte afspraak

Maak een afspraak met uw zorgverlener voor een gesprek en geef kort aan dat er voor u onduidelijkheden zijn die u nader toegelicht wilt zien. Zo kan uw zorgverlener zich voorbereiden op het gesprek. Een zorgaanbieder mag u niets in rekening brengen voor de tijd die hij/zij aan de klacht besteedt.

Doel van het gesprek

Wat wilt u bereiken met het gesprek?

Wilt u

  • uw verhaal kwijt
  • een excuus
  • voorkomen dat dit nog meer mensen in de toekomst overkomt?

Schrijf dit op en bespreek het met diegene die u eventueel vergezelt.

Laat een verslag maken

Sluit uw gesprek af met het verzoek dat de zorgverlener een verslag maakt van het gesprek. U weet dan of de zorgverlener u goed begrepen heeft. Bij eventuele onduidelijkheden kan u dan meteen nog even contact met hem opnemen. Spreek ook af dat uw zorgaanbieder u op de hoogte houdt.

Heeft het bovenstaande niet de gewenste uitkomst opgeleverd? Vraag dan naar de klachtenfunctionaris.