Stap 2: Klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Als u er samen met uw zorgaanbieder niet uitkomt of u de klacht niet wenst te bespreken met uw zorgaanbieder, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Samen met de zorgaanbieder en u probeert de klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen bijvoorbeeld door bemiddeling. Daarnaast kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht voor advies over het behandelen van uw klacht en eventueel voor hulp bij het op schrift stellen van uw klacht.

Waarover kunt u klagen?

Uw klacht dient betrekking te hebben op de verleende zorg. Over de meeste gebeurtenissen en gedragingen van medewerkers kan daarom worden geklaagd. In de klachtenregeling staan enkele zaken genoemd, waar niet over kan worden geklaagd, bijvoorbeeld wanneer uw klacht al eerder is behandeld door een klachtenfunctionaris/geschilleninstantie.

Wie mag klagen?

Indien de zorgaanbieder is aangesloten bij Stichting Klachtenregeling.nl en u cliënt bent (geweest) van deze zorgaanbieder, kunt u een klacht indienen. Behalve de cliënt kan meestal ook een gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een ouder of mentor) of nabestaande een klacht indienen.

Wat kost het?

U kunt uw klacht gratis indienen bij de klachtenfunctionaris.

Hoe lang duurt het?

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg dient uw klacht binnen 6 weken te zijn behandeld. Deze termijn vangt aan wanneer u een schriftelijke klacht indient. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd.

Direct een klacht indienen

Wilt u direct een klacht indienen? De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 17.00 uur) telefonisch te bereiken op het nummer 085 – 485 85 60. U kunt uw klacht ook melden via info@klachtenregeling.nl. Het is belangrijk dat u in uw bericht uw contactgegevens vermeldt.

Klachten worden behandeld door de onafhankelijke klachtenfunctionarissen van Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) waarmee Stichting Klachtenregeling.nl een samenwerkingsverband heeft.

Eventueel kunt u ook per post een klacht indienen. Stuur uw klacht in dat geval naar: CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris SKR, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem. Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • uw naam en adres;
  • uw telefoonnummer en e-mailadres;
  • de naam van degene over wie u klaagt en indien van toepassing ook de naam van de zorgaanbieder waar deze persoon werkzaam is;
  • een duidelijke omschrijving van de gedraging waartegen uw klacht is gericht.

De volledige tekst van de geldende klachtenregeling kunt u hier downloaden.

Mocht u er met de inzet van de klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan kunt u een klacht als geschil indienen bij de geschilleninstantie. Lees meer over de geschilleninstantie en het indienen van een geschil.