Over Stichting Klachtenregeling

Stichting Klachtenregeling.nl biedt een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende geschilleninstantie. Daarmee voldoet de geschilleninstantie aan alle wettelijke eisen. De geschilleninstantie is voor in de zorg werkzame zzp-ers en kleinschalige zorgorganisaties. In totaal zijn er inmiddels zo’n 22.000 zzp’ers en tientallen kleinschalige zorgaanbieders aangesloten bij de geschilleninstantie van Stichting Klachtenregeling.nl.

Naast de geschilleninstantie beschikt Stichting Klachtenregeling.nl ook over klachtenfunctionarissen. Zij helpen om een klacht laagdrempelig op te lossen.

Zowel de klachtenfunctionarissen als de leden van de geschilleninstantie zijn onafhankelijk, onpartijdig en deskundig.

Uitvoerende organisatie

Voor de rol van klachtenfunctionaris en het ambtelijk secretariaat van de geschilleninstantie werkt de Stichting Klachtenregeling.nl samen met het bij Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem.

Jaarverslag(en)