Wat is een klacht

Wat is een klacht?

Wat is een klacht? Een klacht ontstaat als er over de verleende zorg of ondersteuning onvrede bestaat die niet naar tevredenheid van beiden partijen opgelost is.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U bent bijvoorbeeld ontevreden over de zorgverlening van uw zorgverlener of iemand die onder zijn/haar verantwoordelijkheid valt. U heeft deze zorgverlening (maar dat kan ook zijn/haar gedraging naar u toe betreffen) als onjuist, onvoldoende of onterecht ervaren.

U kunt ook een klacht indienen over het tarief of het vorderen van schadevergoeding.

Wie kan een klacht indienen?

De cliënt van de zorgverlener die een klacht heeft over de zorgverlening kan zelf een klacht indienen. Maar dat mag ook de naaste van de cliënt zijn (bijvoorbeeld mantelzorger), zijn vertegenwoordiger of een nabestaande.

Binnen welk termijn kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen binnen 5 jaar wanneer de oorzaak van de klacht heeft plaatsgevonden.

Stappenplan klachtenafhandeling

Normaal gesproken doorloopt een klacht de volgende stadia:

  • De klager gaat in gesprek met de zorgverlener en uit zijn onvrede
  • De klager en zorgverlener komen er samen niet uit, of de klager wil liever niet de confrontatie aangaan. De klachtenfunctionaris wordt ingeschakeld.
  • De klachtenfunctionaris bekijkt de klacht en neemt contact op met beide partijen.
  • Na aanhoring beider partijen stelt de klachtenfunctionaris een oplossing voor. Of probeert verder te bemiddelen.
  • Slaagt de klachtenfunctionaris hierin niet, dan kunnen de partijen kiezen voor afhandeling via de geschilleninstantie. De klachtenfunctionaris kan hierin ondersteunen.