WKKGZ

De Wkkgz is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Zij is opgesteld om de klachten in betere banen te leiden. En daarnaast om de kwaliteit van de zorg beter te waarborgen. Deze wet verplicht alle zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben, te werken met een klachtenfunctionaris en aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Daarnaast heeft de zorgverlener een informatieplicht naar zijn zorgvrager toe.

Aangesloten zelfstandige zorgverleners kunnen middels onze stichting aan al deze verplichtingen voldoen.