Zorgaanbieder en zelfstandig?

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) bent u verplicht om als zelfstandige zorgaanbieder aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.

U kunt zich bij Stichting Klachtenregeling aansluiten als u een kleinschalige zorgaanbieder bent. Dat wil zeggen als u een zorg zzp’er bent die alleen opereert of in kleinschalige groepsverbanden.

Over de geschilleninstantie

Geschilleninstantie Klachtenregeling bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter die beiden meester in de rechten zijn. Daarnaast bestaat het uit leden die zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een Ambtelijk Secretaris.

De voorzitter (dan wel de vicevoorzitter bij diens afwezigheid) wijst de leden aan die aan de behandeling van een geschil deelnemen. De aldus gevormde geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een gelijk aantal leden voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties.

De klacht wordt altijd door de cliënt bij de geschillencommissie voorgelegd. De commissie moet binnen 6 maanden een uitspraak doen. Bij schade kan de commissie een vergoeding tot maximaal € 25.000,- toekennen aan de cliënt. Hiervoor kunt u zich verzekeren door middel van een aansprakelijkheidsverzekering.

De uitspraak door de geschillencommissie is helder, onpartijdig en bindend.

Tarieven

De tarieven zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal professionals binnen uw organisatie. Op basis daarvan maakt Stichting Klachtenregeling een berekening.
Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u van ons een offerte op maat aangeboden inclusief aanvullende informatie en de algemene voorwaarden.

Bent u een zzp’er dan is het basisbedrag per jaar voor een klachtenfunctionaris € 75,-. Het basisbedrag per jaar voor de geschillencommissie is € 125,-. (Alle tarieven zijn excl. btw)

Behoort u tot een collectief, of vertegenwoordigt u een instelling, dan hebben wij daar speciale tarieven voor. Neem daarvoor contact met ons op.

Extra kosten

De tarieven voor aansluiting bij de Geschilleninstantie zijn exclusief de kosten voor als er een geschil moet worden afgehandeld. Wij kiezen voor lage aansluitingskosten omdat de kans op een geschil klein is. De kosten voor een geschil bedragen gemiddeld € 2.700,- voor het afhandelen van het geschil. Hiervoor kunt u zich verzekeren middels een rechtsbijstandverzekering.

In het kort

Naast de (volgens de Wkkgz) verplichte aansluiting bij een erkende geschilleninstantie is het verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben én een rechtsbijstandsverzekering. Hiermee dekt u alle financiële risico’s op het gebied van klachten- en geschillenbehandeling af.

Zorgaanbieder, meldt u aan!

Bent u als zelfstandige zorgaanbieder nog niet aangesloten bij een geschilleninstantie dan kunt u zich bij Klachtenregeling aanmelden via het onderstaande formulier.
Uw aanmelding wordt in behandeling genomen en afgewikkeld door Quasir. Deze organisatie is al 15 jaar gespecialiseerd in de klachtenbehandeling in de zorg.

Heeft u hulp nodig bij het stroomlijnen van uw klachtenprocedure of het inhuren van een klachtenfunctionaris op afroep, ook dan kunnen zij u verder helpen.